Πολιτική Απορρήτου

 

  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Κατά το αίτημα κράτησης θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), τον αριθμό του τηλεφώνου για επικοινωνία σε περίπτωση ανάγκης, κ.λπ.

  • Καταργούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μετά από ένα έτος και διατηρούμε τις κρατήσεις για περισσότερα χρόνια λόγω φοροοικονομικών σκοπών.

  • Η επιχείρησή μας με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πουλάει, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Μόνη εξαίρεση για τη δημοσιοποίηση προσωπικών σας στοιχείων από την εταιρεία, είναι όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ. τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας.

  • Επίσης μπορείτε οποτεδήποτε να μας ζητήσετε, εφόσον υπάρχει λόγος, την αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει ή και να περιορίσετε ή ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά.

 

Ιστοσελίδα, χρήσηe-mail, φόρμας επικοινωνίας

  • Tο περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες / χρήστες μέσω της παρεχόμενης από το website ηλεκτρονικής διεύθυνσης είναι ευθύνη του χρήστη. Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες / χρήστες μέσω της παρεχόμενης από το Δίκτυο ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

  • Η Εταιρία δεν διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις .

  • H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του website υπόκειται στους όρους που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δίκαιου και τις σχετικές Ευρωπαϊκές οδηγίες, GDPR, νέα Ευρωπαϊκή οδηγία Προστασίας Προσωπικών για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του website. Για τη διευκόλυνσή σας μπορείτε να απευθύνεστε σε μας μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου.

  • Η επιχείρησή μας δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς αποστολή newsletters, κ.λπ.

  • Στην ιστοσελίδα μας δεν απαιτείται εγγραφή, συνεπώς δεν συλλέγονται στοιχεία προσωπικών δεδομένων μέσω εγγραφής.


Πάροχοιυπηρεσιών τρίτα μέρη

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αποκλειστικά για λογαριασμό μας. Η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται για σκοπούς όπως η διευκόλυνση πληρωμής της κράτησης. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας υπόκεινται επίσης σε όρους εμπιστευτικότητας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για δικούς τους ή άλλους σκοπούς.


SSL

Το ξενοδοχείο μας έχει SSL (Secure Socket Layers) πιστοποιητικό ασφαλείας το οποίο διασφαλίζει την ασφαλή σύνδεση μεταξύ της ιστοσελίδας και του χρήστη (μέσω της κρυπτογράφησης των δεδομένων, αποτρέποντας την υποκλοπή ευαίσθητων δεδομένων όπως στοιχεία ταυτοποίησης των χρηστών, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών κ.α).